Ϝεζροσετϝο

ΑΩ

ϜΕΖΡΟΣΕΤϜΕ ΣΕΜΕΙΕ ΜΕΝΥΠΑΛΕΙΕ
ϜΕΖΡΟΣΕΤϜΕ ΤϜΗΝΩΠΟΤΙΣ̣Θ̣Ε
Δ̣ΡΘ̣’Ω ΜΗ Φ’ΕϜΕ
ΣΥΤΩΣ̣ΙΩ ΜΗ Φ’ΕϜΕ
ΣΥΠΩΣ̣ΙΩ ΜΗ Φ’ΕϜΕ
ΕΝΥΡΕΚΤΩ ΜΗ Φ’ΕϜΕ
ΣΕΡϜΟ ΣΙΔΘ’ΙΜΜΗ ΠΡΟΙΟΘΘΕ
ΣΕΡϜΟ ΚΟΡΜΕΣΥ ͲΕ ΜΗ
ͲΙΤΤΟΜ Κ’ΡΕΙΟΜ ΚΥΡΥ Γ’ΟΥΜ
Γ’Ο Γ’Ο Γ’Ο Γ’Ο Γ’ΩΣ
Φ’ΕΓΕϜΑΝ
ΣΕΡϜΟ ΤΕΘΑΓΕΤΟ ϜΕΖΡΕ ΜΕ ΜΗ ΜΥΝͲΙΕ
ϜΕΖΡΙ Φ’ΕϜΕ ΜΕΓ’Α ΣΕΜΕΙΕ ΣΕΤϜΟ ΑΣ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s